THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2018

24/09/2018

Tải mẫu đơn tại đây: ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/So-840-TB-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018-1.pdf” download=”all”]