THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2016

05/10/2017

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/c_c_q_g-1.pdf” height=”50%” download=”all”]