THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NÂNG HẠNG THUYỀN, MÁY TRƯỞNG NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

05/10/2017

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/Thuyen_vien-1.pdf” height=”50%” download=”all”]