THÔNG BÁO TUYỂN SINH KỸ NĂNG NGHỀ 2020

13/01/2020

Thông báo tuyển sinh kỹ năng nghề 2020

[pdf-embedder url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/TB-tuyen-sinh-danh-gia-cap-chung-chi-KNN-quoc-gia-nam-2020-1.pdf” title=”TB tuyen sinh danh gia cap chung chi KNN quoc gia nam 2020″]

Kế hoạch tổ chức đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia 2020

[pdf-embedder url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/So-03-KH-to-chuc-cac-ky-danh-gia-KNN-nam-2020-1.pdf” title=”So 03-KH to chuc cac ky danh gia KNN nam 2020″]

Phiếu đăng ký

PHIẾU ĐĂNG KÝ