THÔNG BÁO VỀ VIỆC GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

20/07/2017

Thông báo về việc gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Kính gửi: Các đơn vị trong Nhà trường

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện các hoạt động kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2013), Nhà trường tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013.

– Thời gian: 1/2 ngày, từ 08h00’ ngày 20/11/2013 (Thứ Tư)

– Địa điểm: Nhà Giáo dục thể chất.

– Thành phần: CB-GV-CNV toàn trường hiện đang công tác.

– Trang phục: Đẹp và lịch sự.

* Ghi chú:

– Các bộ phận đặc thù làm việc theo kế hoạch;

– Các lớp học sinh, sinh viên được nghỉ học để thực hiện các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam; Phòng Đào tạo bố trí lịch học bù.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị triển khai thông báo đến toàn thể CB-GV-CNV trong đơn vị biết và thực hiện để buổi gặp mặt thành công tốt đẹp.