THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN PHẢN ẢNH VỀ KẾT QUẢ SƠ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGUT LẦN THỨ 13 – BỘ GTVT

03/10/2017

(CVCOT) – Thực hiện Công văn số 4614/BGTVT-TCCB ngày 24/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc công báo kết quả sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13; được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT nhà trường, Tổ Thư ký Hội đồng xin thông báo