THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỜ TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

03/06/2017

(CVCOT) – Thông báo về việc thay đổi giờ tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi giờ tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Kính gửi: Các đơn vị trong Nhà trường Nhà trường đã có Thông báo số 762/TB-CĐNGTVTTWII ngày 18/11/2013 về việc gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013. coque iphone Trong Hội nghị, coque iphone đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải sẽ tới Nhà trường tặng hoa, coque iphone trao thưởng và chúc mừng các thầy cô giáo nhân dịp 20/11. coque iphone 2019 Đề nghị các đơn vị, cá nhân được khen thưởng (theo danh sách gửi kèm) chuẩn bị nhận thưởng theo sự bố trí, sắp xếp của Ban Tổ chức. coque iphone pas cher Thời gian gặp mặt có điều chỉnh lại là: Từ 09h00’ ngày 20/11/2013 (Thứ Tư). coque iphone 7 Ngày 20/11/2013, coque iphone 6 các lớp học sinh, sinh viên được nghỉ học để thực hiện các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (Phòng Đào tạo bố trí lịch học bù). Vậy Nhà trường thông báo các đơn vị,