TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN VỆ SINH LAO ĐỘNG – AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2016

05/06/2017

Nhằm trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, tuân thủ các quy định của Pháp luật về An toàn lao động – Vệ sinh lao động, quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình tổ chức đào tạo, sàn xuất. Trong 2 ngày (từ 18 đến 19/3/2016) tại Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II, đã phối hợp với Công ty TNHH SSH Việt Nam tổ chức huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động năm 2016 cho hơn 120 Cán bộ – Giáo viên – Công nhân viên của Nhà trường.

Theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, coque iphone xr việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động đối với tất cả cán bộ, coque iphone pas cher người quản lý, người làm công tác an toàn, công nhân viên lao động trong đơn vị là yêu cầu bắt buộc. Việc huấn luyện nhằm mục đích giúp người lao động nắm vững các quy định của Pháp luật, cung cấp những quy định mới nhất liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động, nhằm nâng cao nhận thức và tính tự giác thực hiện. coque iphone en ligne Giúp người quản lý và người lao động tự biết cách nhìn nhận, phân tích, đánh giá, xử lý kịp thời các nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn trong lao động sản xuất nhằm chủ động ngăn ngừa và từng bước thực hiện nói không với tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sự toàn vẹn về thân thể người lao động, coque iphone soldes giảm tiêu hao sức khỏe, tiết kiệm chi phí sản xuất, coque iphone 7 nâng cao hiệu quả, chất lượng, năng suất sản phẩm.

Thông qua những đoạn phim ngắn, hình ảnh về quá trình làm việc của người lao động ở một số cơ sở sản xuất tại Việt Nam cũng như nước ngoài, soldes coque iphone các giảng viên của Công ty TNHH SSH Việt Nam đã giới thiệu về thực trạng an toàn và vệ sinh lao động, đồng thời cho thấy sự cần thiết khi trang bị những kiến thức này.

Tiếp đó các học viên của lớp học được đi thăm quan xưởng thực hành của Nhà trường, qua đó các học viên tiến hành thảo luận nhóm và rút ra bài học kinh nghiệm phòng ngừa nguy cơ tiềm ẩn xẩy ra mất an toàn lao động.

Qua lớp huấn luyện CBCNV, người lao động đã được trang bị các nội dung quy định của Nhà nước về công tác ATVSLĐ cũng như các quy trình, quy định ATVSLĐ liên quan, nâng cao nhận thức trong CB CNV,