TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2022-2025

13/07/2022

     Sáng ngày 12/7/2022, Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/ĐU ngày 10/6/2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương II về việc “Triển khai tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025” và Kế hoạch số 118-KH/ĐU ngày 10/6/2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương II về “Triển khai tổ chức Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022-2025”; Căn cứ Hướng dẫn số 119-HD/ĐU ngày 10/6/2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương II về “Triển khai tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025” và được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, tại Hội trường A2, Chi bộ Đào tạo đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chỉ đạo Đại hội.

     Tham dự Đại hội còn có các đồng chí: đồng chí Đặng Văn Phi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương II và các đồng chí đảng viên trong chi bộ Đào tạo.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2025

     Đại hội Chi bộ Đào tạo được Đảng ủy trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương lựa chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường. Đại hội được tổ chức với mục đích: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Phạm Văn Hải – Bí thư chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày báo cáo “Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025”

     Chi bộ Đào tạo là Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, có 17 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ trong các nhiệm vụ: công tác tuyển sinh; công tác xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình; công tác tổ chức đào tạo, thi tốt nghiệp cho HSSV; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo GDNN; công tác hội giảng cấp khoa, cấp trường, thi tay nghề giỏi các cấp; công tác quản lý thư viện; công tác quan hệ với doanh nghiệp; công tác đối ngoại. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

     Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, học tập các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp; động viên cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và chế độ bảo mật; nâng cao tính tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Vũ Thị Huế trình bày tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh” tại Đại hội

     Trong sinh hoạt chi bộ luôn chú ý cập nhật thông tin thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; thông tin liên quan đến hoạt động của Đảng ủy, chi bộ và các hoạt động chuyên môn. Chi bộ xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm, trong đó chú trọng đến việc duy trì sinh hoạt chuyên đề tháng, quý. Do vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, chuyên môn của các đảng viên có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ công tác và sinh hoạt được thực hiện tốt…

     Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Đào tạo thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên thông qua các cuộc họp sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Chi bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bên cạnh đó, Chi bộ phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Công đoàn trường đề ra…

Đồng chí Nguyễn Văn Lý – Phó trưởng phòng Đào tạo trình bày tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo” tại Đại hội

     Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Đào tạo chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ tiếp tục thực hiện triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội Đảng bộ nhà trường, các nghị quyết của chi bộ; phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên phát huy tối đa năng lực để thực hiện công việc đạt hiệu quả cao. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW của BCH Trung ương. Phấn đấu đánh giá hằng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; kết nạp từ 01 đến 02 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đồng chí Đặng Hữu Vĩnh – Trưởng khoa SPDN trình bày tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn khoa Sư phạm dạy nghề” tại Đại hội

     Về công tác chuyên môn: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra thường xuyên công tác quản lý tổ chức đào tạo tại các đơn vị để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo; Đề xuất các giải pháp cho Đảng ủy và BGH nhà trường trong công tác tổ chức quản lý nhà giáo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên; Phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tuyển sinh năm sau cao hơn năm trước 20%; Thực hiện tốt quan hệ doanh nghiệp và phối hợp tổ chức cho HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp; Tổ chức thi tốt nghiệp cho các khóa đạt tỷ lệ tốt nghiệp 98% trở lên; Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường; Phối hợp với các khoa lựa chọn HSSV có tay nghề giỏi tham gia hội thi tay nghề giỏi các cấp;…

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Đào tạo đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ trong thời gian vừa qua, đồng thời đánh giá là Chi bộ Đào tạo là một trong những chi bộ quan trọng của Đảng bộ Nhà trường.

     Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Đào tạo đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng được giao, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn tin tưởng, Chi bộ Đào tạo sẽ ban hành Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 sát với việc nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường giao cho.

     Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy khóa mới làm tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Văn Phi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2025

     Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025./.