TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 – 2014

03/10/2017

Tổng kết Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp Trường năm học 2013 – 2014, công nhận 16 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp Trường năm học 2013 – 2014, Quyết định số 322/QĐ-CĐNGTVTTWII ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II. 8 giáo viên đạt kết quả cao được Nhà trường tặng Giấy khen và phần thưởng, Quyết định số 323/QĐ-CĐNGTVTTWII ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT DANH HIỆU “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 – 2014 (Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-CĐNGTVTTWII ngày 15 tháng 5 năm 2014)

Số TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Quách Thị Ngọc Khoa Công nghệ thông tin

2

Nguyễn Ngọc Công Khoa Cơ khí

3

Đặng Hải Hậu Khoa Cơ bản – Cơ sở

4

Vũ Hưng Khoa Điện – Điện tử

5

Nguyễn Thị Thương Khoa Cơ khí

6

Lưu Văn Quang Khoa CN chế tạo Vỏ tàu thủy

7

Nguyễn Long Biên Khoa Công nghệ Hàn

8

Hoàng Chí Hà Trung tâm ĐT và SH lái xe cơ giới đường bộ

9

Lương Văn Nam Khoa Công nghệ Hàn

10

Nguyễn Mạnh Hà Trung tâm ĐT và SH lái xe cơ giới đường bộ

11

Lê Quang Vinh Khoa CN chế tạo Vỏ tàu thủy

12

Đào Thị Vân Khánh Khoa Điện – Điện tử

13

Vũ Thế Nam Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

14

Nguyễn Thị Thu Hường Khoa Kinh tế

15

Đặng Thị Như Nghĩa Khoa Kinh tế

16

Nguyễn Thị Minh Nguyệt Khoa Điện – Điện tử

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 – 2014 (Kèm theo Quyết định số 323/QĐ-CĐNGTVTTWII ngày 15 tháng 5 năm 2014)

Số TT

Họ và tên

Đơn vị

Đạt giải

1

Quách Thị Ngọc Khoa Công nghệ thông tin

Nhất

2

Nguyễn Ngọc Công Khoa Cơ khí

Nhì

3

Đặng Hải Hậu Khoa Cơ bản – Cơ sở

Nhì

4

Vũ Hưng Khoa Điện – Điện tử

Ba

5

Nguyễn Thị Thương Khoa Cơ khí

Ba

6

Lưu Văn Quang Khoa CN chế tạo Vỏ tàu thủy

Ba

7

Nguyễn Long Biên Khoa Công nghệ Hàn

Khuyến khích

8

Hoàng Chí Hà Trung tâm ĐT và SH lái xe cơ giới đường bộ

Khuyến khích