TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

0
4112

Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II được thành lập tại Quyết định số: 3649/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II trực thuộc Bộ giao thông vận tải.

 1. Lịch sử phát triển

Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II được thành lập tại Quyết định số: 3649/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II trực thuộc Bộ giao thông vận tải.

2. Nhiệm vụ

Tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể như sau:

* Giấy phép đào tạo số: 1171/ĐCGPĐT-SGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hải Phòng cấp phép cho Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

– Địa chỉ: Xã Hồng Thái – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng

– TEL: 0318 602 827; FAX: 0313 670 794

– Được phép đào tạo để sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C

– Lưu lượng đào tạo: 1032 học viên

* Giấy phép số: 1172/GPĐT-SGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hải Phòng cấp phép cho Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

– Địa chỉ Xã Hồng Thái – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng

– TEL : 0318 602 827; FAX : 0313 670 794

– Được phép đào tạo để sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1

– Lưu lượng đào tạo: 150/ thí sinh/ khóa

*  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 45/2009/GCN-ĐKDN ngày 30 tháng 06 năm 2009 do Tổng cục dạy nghề cấp

3. Cơ cấu tổ chức

* Ban Giám đốc Trung tâm:

1. CN. Hoàng Đức Phương – Giám đốc Trung tâm

2. CN. Dương Viết Lực – Phó Giám đốc Trung tâm

* Các bộ phận chuyên môn:

1. Ban đào tạo, gồm:

–     Tổ Giáo vụ;

–     Tổ lý thuyết;

–     Tổ dạy thực hành lái xe hạng A1;

–     Tổ dạy thực hành lái xe hạng B1;

–     Tổ dạy thực hành lái xe hạng B2;

–     Tổ dạy thực hành lái xe hạng C.

2.   Ban Hành chính – Tổng hợp, gồm:

–    Tổ Tuyển sinh;

–    Tổ Bảo vệ.

3.   Ban Kế hoạch – Tài chính

4. Thành tích tiêu biểu

Tập thể lao động xuất sắc năm 2010

5. Liên hệ:

Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

Địa chỉ: Xã Hồng Thái – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng

(chân cầu Kiến An về phía Huyện An Dương )

TEL: 0225 8.602.827; 0225 8.602.825 ; FAX: 0225 3.670.794

LEAVE A REPLY