TRƯỜNG CĐ GTVT TWII ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LẦN THỨ BA – KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, THƯƠNG HIỆU ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

24/03/2022

Sau 02 lần được đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề vào năm 2010 và 2015, ngày 06/02/2021, một lần nữa Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp với số điểm là 93/100.

Trước đó, từ ngày 07/12/2020 đến ngày 14/12/2020, Đoàn đánh giá ngoài của Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Ths. Trần Việt Hùng – Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã thực hiện công tác đánh giá toàn bộ các hoạt động của Nhà trường với 09 tiêu chí (100 tiêu chuẩn) theo quy định tại Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH về các hoạt động chính như: Mục tiêu, sứ mạng; hoạt động đào tạo; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; chương trình giáo trình; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; công tác quản lý tài chính; dịch vụ cho người học và công tác giám sát và đánh giá chất lượng của Nhà trường.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

TRONG NHỮNG NGÀY LÀM VIỆC TẠI NHÀ TRƯỜNG

Đoàn đánh giá ngoài làm việc với Trưởng các đơn vị của Nhà trường

Đoàn đánh giá ngoài thực hiện công tác đánh giá đối với cở sở vật chất,thiết bị đào tạo của Nhà trường