THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NÂNG HẠNG THUYỀN, MÁY TRƯỞNG NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

0
805

[embeddoc url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/Thuyen_vien.pdf” height=”50%” download=”all”]

LEAVE A REPLY