DANH SÁCH THAM DỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA VII NĂM 2019

27/06/2019

[pdf-embedder url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2019/06/DS-tham-du-ky-kiem-tra-danh-gia-KNN-quoc-gia-VII-nam-2019-1.pdf” title=”DS tham du ky kiem tra danh gia KNN quoc gia VII nam 2019″]