KẾ HOẠCH CHI TIẾT TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KNNQG NGHỀ CN Ô TÔ ĐỢT 1 NĂM 2017

06/10/2017

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/d3-1.pdf” height=”50%” download=”all”]