KỲ THI TỐT NGHIỆP PHẦN I LỚP NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC TẾ (CHUYỂN GIAO TỪ ĐỨC)

26/04/2022

     Sáng ngày 25/4/2022, các sinh viên lớp 13A.CĐ Điện tàu thủy Quốc tế đã bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp phần I (diễn ra từ ngày 25/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022) theo kế hoạch tổ chức thi của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đối với các trường đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm chuyển giao từ Đức.

Sinh viên tham gia bài thi lý thuyết của kỳ thi tốt nghiệp phần I

     Các sinh viên sẽ làm 02 bài thi bao gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực hành. Sau khi kết thúc bài thi lý thuyết ở ngày 25/4/2022, các sinh viên lớp Điện tàu thủy quốc tế K13A.CĐ bắt đầu tham gia bài thi thực hành của kỳ thi tốt nghiệp phần I. Bài thi diễn ra trong 03 ngày từ ngày 26/4/2022 đến ngày 28/4/2022 với 05 sinh viên tham gia mỗi ngày thi.

Sinh viên tham gia bài thi thực hành của kỳ thi tốt nghiệp phần I

     Kỳ thi diễn ra dưới sự giám sát của chuyên gia Đức đến từ Tập đoàn đào tạo Avestos và chuyên gia của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

     Một số hình ảnh của kỳ thi: