Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018

08/11/2018

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/So-1009-TB-trieu-tap-thi-sinh-tham-du-xet-tuyen-vien-chuc-dot-1-nam-2018-1.pdf” download=”all”]

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC