THÔNG BÁO VỀ VIỆC GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

03/06/2017

THÔNG BÁO

Về việc gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Kính gửi: Các đơn vị trong Nhà trường Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện các hoạt động kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2013), coque iphone Nhà trường tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013. coque iphone 8 – Thời gian: 1/2 ngày, coque iphone xr từ 08h00’ ngày 20/11/2013 (Thứ Tư) – Địa điểm: Nhà Giáo dục thể chất. – Thành phần: CB-GV-CNV toàn trường hiện đang công tác. coque iphone 2019 – Trang phục: Đẹp và lịch sự. coque iphone * Ghi chú: – Các bộ phận đặc thù làm việc theo kế hoạch; – Các lớp học sinh, sinh viên được nghỉ học để thực hiện các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam; Phòng Đào tạo bố trí lịch học bù. coque iphone soldes Nhận được thông báo này,