CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2020

21/07/2020

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ban hành năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 594 /QĐ-CĐGTVTTWII ngày 17/7/2020
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II)

 1. Cắt gọt kim loại
 2. Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
 3. Công nghệ ô tô
 4. Điện công nghiệp
 5. Điện tàu thủy
 6. Quản trị mạng máy tính
 7. Logistics
 8. Kế toán
 9. Gia công lắp ráp ống Tàu thủy
 10. Hàn
 11. Nguội sửa chữa máy công cụ
 12. Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ
 13. Sửa chữa Máy tàu thủy
 14. Khai thác máy tàu thủy