ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 – 2017

03/06/2017

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 211-KHĐU ngày 20/11/2014 và Hướng dẫn số 81-HDĐU của Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 23/3/2015, Chi bộ Tuyển sinh – Quản trị, Đời sống tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Phạm Tiến Thái – Đảng ủy viên, coque iphone Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Tuyển sinh – Quản trị, Đời sống.

Thay mặt Chi ủy Chi bộ Tuyển sinh – Quản trị, Đời sống nhiệm kỳ 2012 – 2015, đồng chí Nguyễn Đình Tấn – Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp của các đơn vị và sự nỗ lực đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng tại Chi bộ, sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đơn vị, tinh thần đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ tới 2015 – 2017, Chi bộ sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, đảng viên; kiện toàn, coque iphone 8 nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, coque iphone chất lượng đảng viên, coque iphone 2019 xây dựng Chi bộ trong sạch, coque iphone pas cher vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội Chi bộ Tuyển sinh – Quản trị, Đời sống, coque iphone đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển sinh của Nhà trường, mà trong đó một bộ phận chuyên trách trong Chi bộ đang thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại hội Chi bộ Tuyển sinh – Quản trị, acheter coque iphone en ligne Đời sống bầu đồng chí Phạm Văn Ngành giữ chức Bí thư Chi bộ,