LỄ KHAI MẠC KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

06/12/2023

Ngày 05/12/2023, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển Viên chức năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Duy Linh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023, các đồng chí trong Hội đồng thi tuyển, các ban phục vụ thi tuyển và các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.

Lễ khai mạc Kỳ thi tuyển viên chức năm 2023

Tại Lễ khai mạc, các thí sinh đã được nghe Hội đồng thi tuyển công bố các Quyết định và Nội quy trong thi tuyển, xét tuyển; quán triệt, phổ biến lịch, nội dung và các vấn đề cần lưu ý khi tham gia kỳ thi. Trong kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II tuyển dụng 25 chỉ tiêu. Mỗi thí sinh phải tham gia 2 vòng thi tuyển gồm vòng 1 thi kiểm tra kiến thức chung gồm có 03 phần thi: Kiến thức chung, Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và Tin học; vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Đồng chí Nguyễn Duy Linh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Duy Linh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức yêu cầu các thành viên trong Ban giám sát, Ban Coi thi, các bộ phận giúp việc Hội đồng với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo kỳ thi diễn ra một các nghiêm túc, công khai, minh bạch, khoa học và đúng quy định của pháp luật, tạo sự công bằng cho tất cả các thí sinh. Đối với các thí sinh cần bình tĩnh tự tin, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi và tập trung hoàn thành tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi.