HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

28/12/2023

Sáng ngày 27/12/2023, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động hàng năm của Nhà trường nhằm đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác của năm học trước, đồng thời nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng cho năm học mới. Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động trường Cao đẳng GTVT Trung ương II đã phát huy quyền dân chủ của cán bộ, viên chức, người lao động và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Đặng Văn Phi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Nhà trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động. Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Duy Linh – Phó Hiệu trưởng đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm học 2023 – 2024.

Đồng chí Nguyễn Duy Linh – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024

Hội nghị thông qua báo cáo công tác tài chính năm 2023; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2023; Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Đoàn Chủ tịch ghi nhận các ý kiến tham luận của các đơn vị đã thẳng thắn chỉ ra các vấn đề tồn tại ở từng lĩnh vực, nguyên nhân và đề xuất giải pháp, biện pháp khắc phục trong năm học 2023-2024.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Hội nghị đã bầu được 05 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026

Nhân dịp này, Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2022 – 2023 đối với 04 tập thể và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2022-2023 cho 16 cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2022-2023 cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Vinh – Phó Hiệu trưởng đã thông qua các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm học 2023 – 2024. Đồng thời, đồng chí Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2023 – 2024 đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường để chung sức, chung lòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản năm học 2023 – 2024 đã xác định.

Đồng chí Nguyễn Duy Vinh – Phó Hiệu trưởng thông qua các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm học 2023-2024

Đồng chí Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua năm học 2023 – 2024

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã đạt được trong năm học 2022 – 2023. Thầy Hiệu trưởng cũng mong muốn và tin tưởng, trong năm học tới, toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường phát huy hơn nữa trí tuệ, trách nhiệm, cố gắng, tích cực và chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tổng kết Hội nghị

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II năm học 2023 – 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.