ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021-2030”

24/03/2022

CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021-2030

[pdf-embedder url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/CT-14-của-Thủ-tướng.pdf” title=”CT-14 của Thủ tướng”]

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021-2030″

[pdf-embedder url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/QĐ-1373-của-Thủ-tướng.pdf” title=”QĐ-1373 của Thủ tướng”]

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021-2030″

[pdf-embedder url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/Kế-hoạch-số-225-KH-UBND.signed.pdf” title=”Kế hoạch số 225-KH-UBND.signed”]