HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

04/01/2023

     Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023. Hội nghị là dịp để toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của trường cùng nhau nhìn lại các hoạt động và công tác trong năm học 2021-2022, cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.

     Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm 05 đồng chí: Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đ/c Đặng Văn Phi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Đ/c Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn trường; Đ/c Nguyễn Duy Linh – Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Công đoàn trường; và Đ/c Nguyễn Duy Vinh – Phó Hiệu trưởng.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

     Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn chủ tịch, Đ/c Nguyễn Duy Linh – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn trường đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.

 

Đ/c Nguyễn Duy Linh – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn trường trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

     Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo công tác tài chính năm 2022, tình hình thực hiện dự toán năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023; báo cáo tổng kết năm 2022của Ban Thanh tra nhân dân; nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

     Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Duy Vinh – Phó Hiệu trưởng đã thông qua các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm học 2022 – 2023. Đ/c Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2022 – 2023 đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường để chung sức, chung lòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản năm học 2022 – 2023 đã xác định.

Đ/c Nguyễn Duy Vinh – Phó Hiệu trưởng thông qua mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm học 2022-2023

Đ/c Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023

     Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã đạt được trong năm học 2021-2022 góp phần to lớn trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường. Thầy Hiệu trưởng tin tưởng, trong năm học tới, toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đã cố gắng rồi sẽ cố gắng hơn nữa; đã tích cực, chủ động rồi sẽ tích cực, chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025.

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ năm học 2022 -2023 tại Hội nghị

      Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Công đoàn Giao thông vận tải đối với 05 cá nhân của Nhà trường có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; trao tặng danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 cho 05 “Tập thể Lao động xuất sắc” và 31 “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Đ/c Đoàn Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn trường trao tặng Bằng khen của Công đoàn Giao thông vận tải đối với 05 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022

Đ/c Đặng Văn Phi Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân thuộc Trung tâm Đào tạo và SHLX CGĐB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022

     Hội nghị tiến hành thông qua Nghị quyết Hội nghị với biểu quyết nhất trí 100% của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tham dự.

     Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II đã thành công tốt đẹp. Hội nghị khẳng định tinh thần đoàn kết, khí thế, quyết tâm và trí tuệ của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao đồng Nhà trường, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới và chung sức, đồng lòng phát triển Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II xứng tầm vị thế, tiềm năng và sự tin tưởng của lãnh đạo, nhân dân và các thế hệ học sinh, sinh viên.