TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐẢM BẢO CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC

24/03/2022

Hiện nay dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước vẫn đang diễn biến phức tạp, số người nhiễm bệnh và tử vong trên toàn cầu ngày càng tăng. Dù đã có một số kinh nghiệm từ các đợt phòng chống dịch trước nhưng trước diễn biến phức tạp khó lường của làn sóng Covid-19 lần 4 Nhà trường đã ban hành Thông báo số 378/TB-CĐGTVTTWII ngày 08/5/2021 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung chính như sau:

  • Yêu cầu cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết;
  • Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của các cấp, các ngành;
  • Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, các đám hiếu, đám hỉ, tân gia, tiệc liên hoan; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc;
  • Cán bộ, nhà giáo, nhân viên của Nhà trường trước khi ra khỏi địa bàn Hải Phòng phải có sự đồng ý của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Nhà trường.

Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Cơ giới đường bộ đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các nguy cơ lây bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học viên, duy trì hoạt động dạy và học an toàn, đáp ứng nhu cầu học tập lái xe trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó Trung tâm quán triệt triển khai đồng bộ các biện pháp chi tiết, rõ ràng bằng quyết tâm cao nhất. Tuyệt đối tuân thủ quy tắc “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”.

Rà soát các trường hợp nghỉ phép giai đoạn trước – trong và sau kỳ nghỉ lễ dài vừa qua, lịch trình di chuyển của cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người thân từ vùng có nguy cơ cao… nhằm khoanh vùng, chốt chặn việc lây nhiễm do di chuyển liên vùng.

 

 

 

 

 

Tại các xe tập lái, do đặc điểm học tập các xe ra vào liên tục nên các biện pháp phòng chống dịch càng được thực hiện nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Bên cạnh các quy định chung về an toàn, cán bộ, nhà giáo, nhân viên Trung tâm cũng tuyệt đối chấp hành giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt thường xuyên, khử khuẩn trên xe và phòng học…

Trên tinh thần bảo vệ bản thân và cộng đồng, mỗi thành viên Trung tâm Đào tạo & sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thể hiện quyết tâm đồng lòng ứng phó đại dịch Covid-19, hưởng ứng chủ trương và mọi khuyến cáo từ Chính phủ, Bộ Y tế và các ban ngành địa phương. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh từ những kênh thông tin chính thống. Rà soát, chuẩn bị sẵn các phương án, kịch bản nhiều cấp độ khác nhau để chủ động đối phó….