HỘI THI TBĐT TỰ LÀM TP. HẢI PHÒNG 2022 – PHẦN THI “ĐỒ GÁ MÀI DAO TIỆN” – TRƯỜNG CĐGTVT TW II

24/06/2022