KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 286/KH-UBND NGÀY 31/12/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

24/03/2022

[pdf-embedder url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/Kế-hoạch-số-01-SLĐTBXH.signed.pdf” title=”Kế hoạch số 01-SLĐTBXH.signed”]

[pdf-embedder url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/Kế-hoạch-số-286-KH-UBND.signed.pdf” title=”Kế hoạch số 286-KH-UBND.signed”]

[pdf-embedder url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/QĐ-số-1600-của-Thủ-tướng-Chính-phủ.pdf” title=”QĐ số 1600 của Thủ tướng Chính phủ”]