KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 HUYỆN AN DƯƠNG NĂM 2023

27/06/2023

     Sáng ngày 27/6, tại Hội trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện An Dương đã tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023 đối với cán bộ giáo viên, giảng viên, nhân viên, đảng viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II.

Các đại biểu dự khai mạc lớp học

     Dự khai mạc lớp học có đồng chí Thượng tá Đỗ Hoàng Hải – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Duy Linh – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Hội đồng GDQP&An huyện và 56 học viên đối tượng 4.

Thượng tá Đỗ Hoàng Hải – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện phát biểu khai mạc lớp học

     Phát biểu Khai mạc lớp học, đồng chí Thượng tá Đỗ Hoàng Hải – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện, Trưởng Ban tổ chức lớp học nhấn mạnh: “Thế giới đang trải qua một thời kỳ có nhiều biến động, phức tạp, khó lường. Tình hình xung đột nội chiến giữa 1 số nước trên thế giới hiện nay đang gây ra nhiều hệ lụy khó lường cho khu vực và cả thế giới”.

     Những vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền thống như: An ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh tài chính, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…. diễn biến nghiêm trọng. Chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng gia tăng mạnh mẽ trong quan hệ quốc tế. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn. Do đó, vấn đề giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và cấp bách đặt ra nhiều thách thức cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

     Để góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh quốc gia trong đó có nhiều giải pháp và một trong các giải pháp để nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh đó là phải tích cực bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên.  Trong những năm qua, huyện An Dương đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, trực tiếp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4. Thông qua đó, các cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên thấy rõ được vị trí, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh (QP-AN). Từ đó vận dụng kiến thức đã được học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ sở theo chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan, đơn vị khu dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ sở”.

     Để lớp học đạt được mục đích đề ra, đồng chí yêu cầu các đồng chí học viên cần tham gia đầy đủ, nắm chắc các nội dung cơ bản đã được học để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên và tuyên truyền cho nhân dân tại nơi cư trú. Trong quá trình học tập phải chấp hành và thực hiện tốt quy chế của lớp học, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2023. Các đồng chí trong Ban tổ chức lớp học duy trì nghiêm nội quy, quy chế của lớp học. Bảo đảm lên lớp đúng, đủ nội dung, chương trình mà Ban chỉ đạo lớp học đã đề ra.

Toàn cảnh lớp học

     Theo đó, trong thời gian 04 ngày từ 27/6/2023 đến 30/6/2023, các học viên tham gia lớp học sẽ được truyền đạt các chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, An Ninh; Quan điểm của Đảng về chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch;…

     Kết thúc lớp học, học viên tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh.