LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 5 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

06/06/2017

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành điều lệ Đảng”. Ngày 18/8/2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và học tập, coque iphone xr quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Đến dự buổi Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng về phía Thành ủy Hải Phòng có đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đồng thời là báo cáo viên Thành phố; các đồng chí trong Đảng ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

IMG 0082

Đ/c Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy Nhà trường trao Huy hiệu Đảng

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Nguyễn Duy Linh – Đảng ủy viên, coque iphone 6 chánh Văn phòng Đảng ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hoa – Đảng viên Chi bộ Đào tạo và đồng chí Phạm Thị Miên – Đảng viên chi bộ Công tác Học sinh – Cơ bản Cơ sở.

IMG 0090

Đ/c Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu ý kiến tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy chúc mừng hai đồng chí Đảng viên của Đảng bộ Nhà trường đã vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đó không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là vinh dự của Đảng bộ Nhà trường vì đã có những Đảng viên ưu tú, coque iphone cống hiến suốt đời cho sự phát triển của Đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong rằng hai đồng chí tiếp tục rèn luyện phấn đấu, không ngừng nâng cao năng lực công tác, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, coque iphone lối sống, coque iphone 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

IMG 0104

Đ/c Nguyễn Văn Hoa phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ

Thay mặt cho các đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, đồng chí Nguyễn Văn Hoa phát biểu: được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, đây là một nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục học tập, rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên.

IMG 0105

Đ/c Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng truyền đạt Nghị quyết

Sau phần nghi Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã truyền đạt đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các vấn đề: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết sô 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Việc học tập Nghị quyết sẽ giúp các Đảng viên nắm bắt rõ được vai trò và nhiệm vụ của mình trong thời kỳ mới, đồng thời, tham gia vào việc xây dựng đội ngũ Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh hơn. coque iphone xr Cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II cần nghiêm túc học tập, coque iphone lĩnh hội để đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống và công tác một cách hiệu quả.