CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

14/04/2017

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng:

 1. Cắt gọt kim loại 
 2. Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
 3. Công nghệ ô tô
 4. Điện công nghiệp
 5. Điện tàu thủy
 6. Điều khiển tàu biển
 7. Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ
 8. Hàn
 9. Kế toán doanh nghiệp
 10. Khai thác máy tàu thuỷ
 11. Nguội sửa chữa máy công cụ
 12. Quản trị mạng máy tính
 13. Sửa chữa máy tàu thủy

Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề:

 1. Cắt gọt kim loại
 2. Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
 3. Công nghệ ô tô
 4. Điện công nghiệp
 5. Điện tàu thủy
 6. Điều khiển tàu biển
 7. Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ
 8. Hàn
 9. Khai thác máy tàu thuỷ
 10. Nguội sửa chữa máy công cụ
 11. Sửa chữa máy tàu thủy