CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN

05/06/2019

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, những năm qua, Đảng bộ Trường Cao Đẳng GTVT Trung Ương II luôn quan tâm tới công tác phát triển đảng trong Học sinh – Sinh viên.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đặt ra mục tiêu “Phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên”.

Đảng bộ Nhà trường xác định: Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên (HSSV) là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu tại các trường học hiện nay. acheter coque iphone en ligne Kết nạp nhiều HSSV vào Đảng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, mà đây còn là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa đất nước.

Chi bộ Công tác học sinh – Cơ bản cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với phòng Công tác học sinh, sinh viên, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục, phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên mới.

Cùng với việc nâng cao số lượng, chất lượng cũng là vấn đề được Đảng ủy quan tâm. Để đáp ứng được những điều kiện bồi dưỡng rèn luyện, thử thách, xét duyệt kết nạp. Những học sinh, sinh viên được xem xét lựa chọn trước hết phải thực hiện tốt nhiệm vụ của học sinh, sinh viên; không vi phạm những điều học sinh, sinh viên không được làm. coque iphone 7 Đồng thời phải có quá trình học tập và rèn luyện loại tốt, khá trở lên, lý lịch rõ ràng, có ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của Nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác đoàn thể, công tác cán bộ…, có thành tích được cấp có thẩm quyền khen thưởng. coque iphone Đặc biệt, người vào Đảng phải có động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của một người đảng viên.

Nhờ quy định chặt chẽ nên số HSSV được kết nạp đảng của trường được sàng lọc khá kỹ. coque iphone 2019 Nhiều HSSV là đảng viên, khi tốt nghiệp hoặc xin được việc đều có những thành tích ấn tượng cả trong chuyên môn lẫn chính trị.

Năm 2018, chi bộ Công tác học sinh – Cơ bản cơ sở đã bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho 3 quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên. coque iphone 6 Tháng 4 năm 2019 chi bộ đã giao nhiệm vụ cho đảng viên thẩm tra, xác minh lý lịch của 2 sinh viên để xem xét thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình kết nạp Đảng theo quy định.

Dưới đây là hình ảnh về Lễ Kết nạp Đảng đối với học sinh, sinh viên. coque iphone

Hàng năm, Đảng bộ Nhà trường tổ chức bồi dưỡng đối tượng đảng cho rất nhiều HSSV ưu tú có kết quả học tập loại khá, giỏi và tham gia tích cực công tác đoàn, hội.