CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

03/10/2017

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng trong Học sinh – Sinh viên và triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo Kế hoạch đã được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt, sáng ngày 27 tháng 5 năm 2014 Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên phối hợp với các đơn vị Phòng, Khoa và giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức triển khai đến các khóa HSSV đang học tập tại Trường.

Thầy Nguyễn Danh Thiêm – Trưởng phòng Công tác HSSV khái quát tình hình thời sự về Biển Đông và quan điểm đấu tranh của Đảng ta về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tiếp đó là thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Thầy Đinh Thanh Tùng – UV BCH Thành Đoàn Hải Phòng, Bí thư Đoàn Trường triển khai công tác đoàn, phát động trong đoàn viên thanh niên hưởng ứng năm thanh niên 2014, tinh thần, trách nhiệm của thế hệ tuổi trẻ với biển đảo quê hương.

Thầy Đỗ Hoa Cương – Giáo viên khoa Cơ bản – Cơ sở triển khai đề thi và hướng dẫn thực hiện bài thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, qua đó nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi công dân, xây dựng thái độ, tham gia đấu tranh chống lại những biểu hiện tham nhũng trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

IMG 5885

IMG 5901s

Tài liệu tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng