Giới thiệu chung về Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

12/05/2017

(CVCOT) Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 661 /QĐ- CĐNGTVTTW II ngày 20 tháng 9 năm 2011. Là một trung tâm mới thành lập tuy nhiên đội ngũ cán bộ, giáo viên của trung tâm đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, sáng tạo trong công tác quản lý cũng như công tác giảng dạy và thu được các kết quả cao trong tuyển sinh và giảng dạy, tạo nên một địa chỉ uy tín cho người học.