Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trung tâm

12/05/2017

(CVCOT) – Thực hiện Kế hoạch số 09 ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về việc tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm học 2012 – 2013 với mục đích trao đổi kinh nghiệm, động viên, khích lệ giáo viên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực giảng dạy.

    Thực hiện Kế hoạch số 09 ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về việc tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm học 2012 – 2013 với mục đích trao đổi kinh nghiệm, động viên, khích lệ giáo viên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực giảng dạy. Đánh giá thực tế, khách quan năng lực giảng dạy của từng giáo viên, biểu dương khen thưởng kịp thời các giáo viên có phương pháp dạy học và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học hiệu quả cao để phổ biến, ứng dụng trong toàn Trung tâm đồng thời tìm ra những mặt còn hạn chế để có kế hoạch bồi dưỡng. Từ Hội giảng lựa chọn giáo viên tham gia Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trường.

    Kết thúc Hội giảng đã có 05 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi được Giám đốc Trung tâm cấp giấy chứng nhận và khen thưởng, gồm: Thầy Vũ Văn Khoe – giải Nhất, Thầy Nguyễn Thọ Nguyên – giải Nhì, Thầy nguyễn Đình Tấn – giải Ba; giải khuyến khích: Thầy Nguyễn Tri Nam và thầy Nguyễn Văn Ngọc.

    Hội giảng cấp Trung tâm năm học 2012 – 2013 thu được những kết quả đáng khích lệ, đây thật sự trở thành đợt sinh hoạt chuyên môn của tập thể giáo viên toàn Trung tâm, là hành động thiết thực có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

123

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Trung tâm ĐT & SH lái xe CGĐB trao giấy CN và phần thưởng cho các thầy giáo đạt giải

KK

Đ/c Hoàng Đức Phương – Phó GĐ Trung tâm trao giấy CN và phần thưởng cho các thầy giáo đạt giải Khuyến khích