HỘI THAO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

03/10/2017

Thực hiện tiến độ đào tạo năm học 2014 – 2015, chiều ngày 12 tháng 12 năm 2014 Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II tổ chức Hội thao báo cáo kết quả giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh, sinh viên khóa 08.

Đến dự có NGƯT Tô Xuân Phụng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chính trị viên lực lượng tự vệ; Thầy Đặng Văn Phi – Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các thầy đại diện lãnh đạo chỉ huy lực lượng tự vệ Nhà trường cùng toàn thể học sinh, sinh viên khóa 08 Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề.

Thầy Vũ Thế Nam – Tổ trưởng Tổ môn GDQP & GDTC, Phó Chỉ  huy trưởng huy lực lượng tự vệ Nhà trường báo cáo sơ bộ kết quả giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh, sinh viên khóa 08, kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó trên 70% đạt khá giỏi.

Tiếp đó các khối tham gia diễu hành, thực hiện các bài trong điều lệnh đội ngũ và kỹ thuật bắn súng tiểu liên 3 tư thế.

Thông qua công tác GDQP – AN đã tạo được sự chuyển biến và nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, thể hiện được tinh thần, vai trò làm nòng cốt, tích cực tham gia phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng Nhà trường an toàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước yêu cầu bảo vệTổ quốc trong thời kỳ mới, GDQP – AN cần thiết phải được luật hóa, tạo hành lang pháp lý cao nhất trong sựnghiệp xây dựng đất nước phải đi đôi với bảo vệvững chắc Tổquốc Việt Nam XHCN.

IMG 9546

IMG 9551

IMG 9558

IMG 9562

IMG 9566