KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2013

03/06/2017

(CVCOT) – Kế hoạch khai giảng, coque iphone 8 thi kiểm tra kết thúc khóa học, coque iphone xr thi sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01 năm 2013 A / Khai giảng 1/ Lớp ô tô hạng B2 khóa 42A (Có điều chỉnh) a/ khai giảng ngày 19 tháng 01 năm 2013. coque iphone pas cher b/ Số lượng 123 học viên. coque iphone c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 25/04/2013. soldes coque iphone pas cher d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 02/05/2013. coque iphone 8 B/ Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 1/ Lớp ô tô hạng B2 khóa 40B thi ngày 23 tháng 01 năm 2013 2/ Lớp ô tô hạng C khóa 39 thi ngày 23 tháng 01 năm 2013 3/ Số học viên vắng trượt các khóa,