KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2013

03/06/2017

(CVCOT) – Kế hoạch khai giảng, thi kiểm tra kết thúc khóa học, thi sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02 năm 2013   I / Khai giảng 1/ Lớp ô tô hạng C khóa 43 (Có điều chỉnh) a/ khai giảng ngày 01 tháng 02 năm 2013. coque iphone xs max b/ Số lượng 32 học viên. c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 27/06/2013. d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 04/07/2013. coque iphone 7 2/ Lớp ô tô hạng B2 khóa 42A (Có điều chỉnh) a/ khai giảng ngày 19 tháng 02 năm 2013. coque iphone 7 b/ Số lượng 200 học viên. coque iphone xr c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 23/5/2013 d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 35/5/2013 3/ Lớp ô tô hạng B1 khóa 14 (Có điều chỉnh) a/ khai giảng ngày 19 tháng 02 năm 2013. coque iphone 7 b/ Số lượng 150 học viên.