Kế hoạch hoạt động tháng 2 năm 2013

12/05/2017

(CVCOT) – Kế hoạch khai giảng, thi kiểm tra kết thúc khóa học, thi sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02 năm 2013

I / Khai giảng

1/ Lớp ô tô hạng C khóa 43 (Có điều chỉnh)

a/ khai giảng ngày 01 tháng 02 năm 2013.

b/ Số lượng 32 học viên.

c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 27/06/2013.

d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 04/07/2013.

2/ Lớp ô tô hạng B2 khóa 42A (Có điều chỉnh)

a/ khai giảng ngày 19 tháng 02 năm 2013.

b/ Số lượng 200 học viên.

c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 23/5/2013

d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 35/5/2013

3/ Lớp ô tô hạng B1 khóa 14 (Có điều chỉnh)

a/ khai giảng ngày 19 tháng 02 năm 2013.

b/ Số lượng 150 học viên.

c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 23/5/2013

d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 35/5/2013

II/ Địa chỉ liên hệ

    Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương II Xã Hồng Thái – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng ( chân cầu Kiến An về phía Huyện An Dương )

TEL : 0318.602.827; 3108.602.825 ; FAX : 3013.670.794