KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM 2013

03/06/2017

(CVCOT) – Kế hoạch khai giảng, thi kiểm tra kết thúc khóa học, thi sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03 năm 2013   I / Khai giảng 1/ Lớp ô tô hạng C khóa 44 ( Có điều chỉnh ) a/ khai giảng ngày 16 tháng 03 năm 2013. coque iphone outlet b/ Số lượng 66 học viên. coque iphone c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 02/8/2013 d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 08/8/23013 2/ Lớp ô tô hạng B2 khóa 43A (Có điều chỉnh) a/ khai giảng ngày 19 tháng 03 năm 2013. coque iphone b/ Số lượng 110 học viên. coque iphone pas cher c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 19/6/2013 d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 27/6/2013 3/ Lớp ô tô hạng B2 khóa 43B (Có điều chỉnh) a/ khai giảng ngày 25 tháng 03 năm 2013. coque iphone soldes b/ Số lượng 110 học viên.