LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ CÔNG TÁC HỌC SINH – CƠ BẢN CƠ SỞ

04/06/2017

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Công tác học sinh – Cơ bản cơ sở và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, soldes coque iphone 2 quần chúng ưu tú Nguyễn Thu Hà – Sinh viên lớp KTDN1 06.CĐN và Lương Văn Đại – Sinh viên lớp CNOT1 06.CĐN được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam sáng ngày 25/8/2015.

Đến dự buổi Lễ kết nạp đảng viên mới có đồng chí Phạm Tiến Thái – Đảng ủy viên, acheter coque iphone en ligne Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, soldes coque iphone pas cher các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Công tác học sinh – Cơ bản cơ sở và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới. acheter coque iphone en ligne Sau khi nhận quyết định từ đồng chí Bí thư Chi bộ, các đồng chí Đảng viên mới đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ trung thành với lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thay mặt cho chi ủy Chi bộ Công tác học sinh – Cơ bản cơ sở, đồng chí Nguyễn Danh Thiêm – Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới và phân công các đảng viên giúp đỡ đảng viên dự bị.

Kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên của Chi bộ Công tác học sinh – Cơ bản cơ sở thuộc Đảng bộ Nhà trường là động lực cho các sinh viên khác tiếp tục phấn đấu noi theo, coque iphone xs max đó cũng chính là nhiệm vụ hàng đầu mà Nghị quyết của các Chi bộ trong Đảng bộ Nhà trường đặt ra với mong muốn càng có nhiều quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, điều đó cũng chứng tỏ được học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II với niềm tin đủ đức, đủ tài góp phần xây dựng Nhà trường,