PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN VỚI LỄ RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2019

07/03/2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, để chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện và Phát động phong trào thi đua năm 2019 do UBND quận Kiến An tổ chức vào ngày 01/3/2019, trong tuần vừa qua các thầ7y thuộc Phòng Công tác học sinh-sinh viên, các cán bộ chuyên trách tự vệ và các em học sinh sinh viên đã tích cực chuẩn bị các nội dung tham gia như : chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, bảng ảnh giới thiệu các hoạt động của Nhà trường và huấn luyện đội ngũ tham gia diễu duyệt biểu dương lực lượng tại buổi Lễ. Mặc dù thời gian chuẩn bị gấp, song với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, công tác chuẩn bị đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Trong các ngày tổng duyệt và tiến hành buổi Lễ, khối tự vệ Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,