THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀNG ANH

03/10/2017

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần công nghiệp Hoàng Anh – Quốc lộ 5A – Dị Sử – Mỹ Hào – Hưng Yên