Thông báo tuyển dụng lao động

16/08/2018

[pdf-embedder url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/Thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-cua-doanh-nghiep-1.pdf” title=”Thong bao tuyen dung lao dong cua doanh nghiep”]