THỰC TẬP TAY NGHỀ TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG I – QUẢNG NINH

22/07/2017

Thực hiện tiến độ đào tạo trong khóa học, sáng ngày 07/7/2014, 25 sinh viên nghề điện khóa 06.CĐN khoa Điện – Điện tử được Nhà trường đưa đi thực tập tay nghề tại nhà máy nhiệt điện Mông Dương I – Quảng Ninh.

Xác định phương châm: “Học đi đôi với hành”, việc gắn đào tạo trong nhà trường với các chương trình thực tập, thực tế càng có ý nghĩa quan trọng. Trong quá trình đổi mới chương trình và phương pháp dạy, hoạt động thực tế càng được chú ý hơn vì nó gắn chặt với việc thực hiện kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường. Có thể thấy rõ hoạt động thực tế có rất nhiều ý nhĩa với việc học tập và rèn luyện của Học sinh – Sinh viên

Qua quá trình thực tập sinh viên được không chỉ  tiếp thu thêm kiến thức mà còn được chủ động áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, đồng thời tạo được những quan hệ mới, biết cách làm việc trong một tập thể đa dạng, trong đó yếu tố quan hệ giữa con người với con người luôn luôn được trân trọng. Ngoài ra trong quá trình thực tập sinh viên tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện phong cách làm việc và mô hình hoạt động tại các doanh nghiệp, …

Một số hình ảnh sinh viên 06.CĐN đi thực tập

IMG 6146

IMG 6148

IMG 6155