ĐẠI BIỂU TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II THĂM TRƯỜNG

03/10/2017

(CVCOT) – Thực hiện chủ trương của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề của các Trường thuộc Bộ, sáng ngày 04 tháng 4 năm 2014 đoàn đại biểu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II (có trụ sở tại TP Đà Nẵng) do thầy Phạm Ngọc Hoan – Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn cùng với các thầy đại diện cho các đơn vị đến thăm Nhà trường.

Đón tiếp và làm vệc với đoàn về phía trường sở tại có thầy Tô Xuân Phụng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; thầy Đặng Văn Phi – Phó Hiệu trưởng; các thầy đại diện cho một số Phòng, Khoa trực thuộc của Trường.

Đoàn đại biểu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II đi thăm cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo nghề của Nhà trường, đặc biệt các thiết bị trong chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm đã được đầu tư cho các nghề trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Hai bên trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm xây dựng, đào tạo và quảng lý các nghề trọng điểm các cấp độ trong các lĩnh vực tuyên truyền công tác tuyển sinh; chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, học liệu; công tác quản lý quá trình đào tạo nghề; bố trí các trang thiết bị …

Kết thúc buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã có những biên bản ghi nhớ trong chương trình hợp tác đào tạo lâu dài giữa hai Nhà trường, đây là một cơ hội giúp cho Nhà trường mở rộng các lĩnh vực đào tạo và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

IMG 5039

IMG 5042

IMG 5092