Kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2013

12/05/2017

(CVCOT) – Kế hoạch khai giảng, thi kiểm tra kết thúc khóa học, thi sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03 năm 2013

I / Khai giảng

1/ Lớp ô tô hạng C khóa 44 ( Có điều chỉnh )

a/ khai giảng ngày 16 tháng 03 năm 2013.

b/ Số lượng 66 học viên.

c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 02/8/2013

d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 08/8/23013

2/ Lớp ô tô hạng B2 khóa 43A (Có điều chỉnh)

a/ khai giảng ngày 19 tháng 03 năm 2013.

b/ Số lượng 110 học viên.

c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 19/6/2013

d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 27/6/2013

3/ Lớp ô tô hạng B2 khóa 43B (Có điều chỉnh)

a/ khai giảng ngày 25 tháng 03 năm 2013.

b/ Số lượng 110 học viên.

c/ Thi kiểm tra KTKH cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngày 26/6/2013

d/ Thi sát hạch cấp GPLX ngày 4/7/2013

II / Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe

1/ Lớp ô tô hạng C khoá 40 thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 07/3/2013

2/ Lớp ô tô hạng B2 khoá 41A thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 07/3/2013

3/ Lớp ô tô hạng B1 khoá 13 thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 07/3/2013

4/ Lớp ô tô hạng B2 khoá 41B thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 28/3/2013

5/ Lớp ô tô hạng C khoá 41 thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 28/3/2013

III/ Địa chỉ liên hệ

    Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương II Xã Hồng Thái – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng ( chân cầu Kiến An về phía Huyện An Dương )

TEL : 0318.602.827; 3108.602.825 ; FAX : 3013.670.794