THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN VÀ HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH ĐỎ” NĂM 2015

04/10/2017

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/hienmau-1-1.pdf” height=”50%” download=”all”]